Ny marinteknisk utbildning framtagen av Marinkraft och Xenter

Marintekniker – YH-utbildning på Xenter, Stockholm
Det behövs 1500 nya marintekniker i landet.
Foto: 
Marinkraft

Till hösten 2018 startar en ny ettårig marinteknisk yrkeshögskoleutbildning (YH) med inriktning mot serviceföretag i marinbranschen.

Det är bemanningsföretaget Marinkraft och yrkeshögskolan Xenter som utifrån marina serviceföretags behov tagit fram YH-utbildningen. Marinkraft har nära kontakt med marintekniska serviceföretag. Branschen har en stor efterfrågan på tekniker och för att kunna utvecklas behöver de många fler kompetenta medarbetare. Uppskattningsvis är behovet så mycket som 1 500 nya marintekniker bara i Sverige. Målet för utbildningen är att utbilda personer inom såväl teoretisk som praktisk marinteknik. Det handlar om allt från traditionell mekanik och installationsteknik till ny teknik såsom diagnostisering och digitala märkesspecifika installationer.

–    Vi är i första hand inte ute efter ingenjörer och projektledare utan fler duktiga tekniker som utför bra arbeten. I och med vårt samarbete med Xenter finns det äntligen en utbildning som matchar branschens behov och tillför personal med den kompetensnivå som serviceföretagen behöver, menar Jens Sönnergaard, rekryteringskonsult på Marinkraft.

Efter godkänd utbildning ska de studerande bland annat klara:

  • självständigt arbete inom service och konservering av förbränningsmotorer
  • maskinteknisk felsökning av marina förbränningsmotorer
  • el-tekniska installationer
  • nyinstallationer av marinmotorer, såväl utombordare som inombordare
  • el-teknisk felsökning
  • mjukvarukonfiguration i digitala system
  • drifttagningsrutiner.

De studerande får dessutom grundläggande kunskaper som operatörer enligt ”Maskin- och Fartygsbefäl Klass 8” samt relevanta systemutbildningar.
 
Totalt handlar det om cirka 100 utbildningsplatser fördelat på tre utbildningsstarter kommande terminer med första start till hösten 2018. Utbildningen är CSN-berättigad och innehåller även omkring tre månaders praktik.


Läs mer om YH-utbildningen Marintekniker