Om Corona-viruset och övergång till distansundervisning

12 mars 2020

Med start imorgon, onsdag 18 mars 2020 kommer Botkyrka kommuns gymnasieskolor, yrkeshögskolor (Xenter), yrkesskolor och kommunal vuxenutbildning inklusive SFI att övergå till undervisning på distans. Botkyrka kommun följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendation kring Sveriges gymnasieskolor, yrkesskolor och kommunala vuxenutbildningar.
Läs mer här

Xenter Yrkeshögskola står dock väl rustat för distansutbildning då vi har drivit distansutbildningen Elkonstruktör och därför redan har lämpliga system och utrustning på plats.

Xenter är en del av Botkyrka kommun och följer deras direktiv.

Läs mer om vad som gäller inom Botkyrka kommun angående Corona-viruset på Botkyrka.se.