Rekordmånga studerande på Xenter Yrkeshögskola

YH-studerande hösten 2017
Foto: 
Claudia Virtanen

All time high – igen! Södertörns största och bredaste Yrkeshögskoleanordnare växer ytterligare. Xenter är också sedan länge en av Sveriges största kommunala YH-anordnare.

Med 350 studerande, fördelade på tio utbildningar, bidrar Xenter starkt till kompetensförsörjningen inom bristyrken i främst södra Stockholmsregionen. Även andelen studerande från Botkyrka ökar kraftigt, till runt 20%. Xenter YH når alltså sin största volym någonsin i en tid med små ungdomskullar i YH-åldern, och med en mycket stark arbetsmarknad. Hur går det till?

Xenter bygger kontakter och nätverk! Kontakter och nätverk! Xenter YH styrs för att möta utbildningsbehov hos branscher som har svårt att få tag på personal med rätt utbildning. Alla Xenter YH:s utbildningar svarar mot ett tydligt och bekräftat behov på arbetsmarknaden. Xenter fungerar som ett utbildningsnav åt tre-fyra branscher idag, så utbildning sker även på andra nivåer än YH.

I höst erbjuder Xenter utbildningar inom 3D-teknik, fastighet, grafisk produktion och design, hissteknik, IT-säkerhet, livesändning, storkök och VR (virtual reality). Det gemensamma för alla utbildningar är att de täcker bristyrken, och att de ges med Xenters gedigna erfarenhet och envetet offensiva arbetssätt. Över 90% av dem som genomför en utbildning på Xenter kommer att erbjudas anställning eller uppdrag.

För mer information kontakta YH-chef Håkan Sundborg på hakan.sundborg@botkyrka.se