Hur går antagningen till?

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov bestående av;
  • Matematikprov för att säkerställa att grundläggande teknisk förmåga föreligger och att mattekunskaperna är aktuella och på tillräcklig nivå för att klara utbildningen. Framför allt är det i utbildningens teknik- och ekonomikurser som det är en förutsättning. Max 40 poäng.
  • Skriftligt prov för att pröva läsförståelse och skriftlig kommunikationsförmåga. Kurslitteraturen i utbildningen är omfattande och det krävs därför god läsförståelse för att på relativt kort tid kunna tillgodogöra sig innehållet. Förmågan att uttrycka sig korrekt i skrift är viktig med tanke på att man i yrket ofta har att kommunicera budskap med stor och omedelbar effekt på privatpersoners boende. Max 50 poäng.
  • Muntligt prov som prövar den muntliga kommunikationsfärdigheten. I yrkesrollen är den muntliga kommunikationen central. Den tränas i kommunikationskursen men de sökande måste ändå ha en i grunden god kommunikativ kompetens. Max 125 poäng, minst 50p krävs för att resultatet ska räknas med.