Hur går antagningen till?

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

Samtliga behöriga sökande kallas till följande prov:
  • Kommunikationsprov
    Muntligt prov som prövar den muntliga kommunikationsfärdigheten. I yrkesrollen är den muntliga kommunikationsförmågan central. Den tränas i kommunikationskursen men de sökande måste ändå ha en i grunden god kommunikativ kompetens.
  • Matematikprov
    Matematikprov för att säkerställa att matematikkunskaperna är aktuella och på tillräcklig nivå för att klara utbildningen. Framför allt är det i utbildningens teknik- och ekonomikurser som matematikkunskaper är en förutsättning.
  • Svenskprov
    Skriftligt prov för att pröva läsförståelse och skriftlig kommunikationsförmåga. Förmågan att uttrycka sig korrekt i skrift är viktig med tanke på att man i yrket ofta har att kommunicera budskap med stor och omedelbar effekt på privatpersoners boende.
Alla behöriga sökande kommer att få bokningslänkar för att boka tid till ovanstående urvalsprov efter den 10 maj då ansökningstiden slutar via YH-antagning.
Kommunikationsprov 17-19 maj och skriftliga prov, matte och svenska, 24-26 maj.