Hur går antagningen till?

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov bestående av;
  • Muntligt kommuniktionsprov där den studerande får redovisa en mindre uppgift. I yrkesrollen är den muntliga kommunikationen central. Den tränas i kommunikationskursen men de sökande måste ändå ha en i grunden god kommunikativ kompetens.