Hur går antagningen till?

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

Samtliga behöriga sökande kallas till följande prov:
  • Kommunikationsprov
    Muntligt prov som prövar den muntliga kommunikationsfärdigheten. I yrkesrollen är den muntliga kommunikationsförmågan central. Den tränas i kommunikationskursen men de sökande måste ändå ha en i grunden god kommunikativ kompetens.
  • Matematikprov
    Matematikprov för att säkerställa att matematikkunskaperna är aktuella och på tillräcklig nivå för att klara utbildningen. Framför allt är det i utbildningens teknik- och ekonomikurser som matematikkunskaper är en förutsättning.
  • Svenskprov
    Skriftligt prov för att pröva läsförståelse och skriftlig kommunikationsförmåga. Förmågan att uttrycka sig korrekt i skrift är viktig med tanke på att man i yrket ofta har att kommunicera budskap med stor och omedelbar effekt på privatpersoners boende.