Möt branschen

Examinerad, Mikael Rosengren

Jag ville snabbt komma ut i arbete, i ett yrke där jag får ha mycket eget ansvar och där jag får vara med där det händer... Läs vidare.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola

Bransch, Adam Lindqvist

Det känns spännande för ingen dag är den andra lik. Även om hissarna för min del oftast är av samma modell så skiljer... Läs vidare.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola

Blogg om Lärande

I ett samarbete med Botkyrka Kommun och SFI har Xenter tagit fram olika "flippar" - korta filmer, där eleverna får använda sig av digitala verktyg istället för bara böcker. Webbaserade genomgångar av lektioner och kurser som ger mer tid och utrymme i klassrummet för praktiskt lärande. Det har gett eleverna möjligheten att höra hurolika ord och meningar uttalas, de har kunnat träna hemma och för många är det enklare att se och höra en uppgift än att bara läsa.

Varje år får treårseleverna på de estetiska programmen  på Tumba Gymnasium i samarbete med Xenter var med i en undersökning om hur de upplevt sin tid på Xenter.

De får svara på 32 frågor om bland annat hur de upplever skolan, deras framtida möjligheter och om de utvecklats under tiden på skolan.


Filmfejden - underhållsprogram producerat av tredjeårseleverna på FILM/TV