Personal på Xenter

Xenter Botkyrka
Post: 147 85 Tumba
Besök/leverans: Utbildningsvägen 3, 147 40 Tumba
Tel: 08-530 623 70  e-post: info@xenter.se

Hitta hit (karta)

Sökfältet nedan filtrerar personal på Xenter baserat på prediktiv textinmatning (på engelska autocomplete) vilket innebär att vid användande av skärmläsare är vår rekommendationen att istället nyttja webbläsarens egen sökfunktion.

Sökfältet nedan filtrerar personal på Xenter baserat på prediktiv textinmatning (på engelska autocomplete) vilket innebär att vid användande av skärmläsare är vår rekommendationen att istället nyttja webbläsarens egen sökfunktion.

Chanette Andersson
Verksamhetschef för Utbildning för vuxna
Anna Eriksson
tf chef för Yrkeshögskolan Xenter
Andreas Stockhaus
Utredare yrkeshögskolan
Ann Fagerell
Utbildningsledare för YH VFX-artist
Anneli Rosnell
Tentamensamordnare/ Personaladministratör
Björn Egertz
Utbildningsledare YH Fastighetsförvaltare
Claudia Virtanen
Kommunikatör
Corina Neuhofer
Utbildningsledare för YH Fibertekniker och Automationsspecialist
Emma Malm
Tf UL för HISS, MARIN och 3D, YH administration/samordnare och konferens
Erika Borgfors
Utvecklingsledare
Jan Sätherlund
Frågor hänvisas till Emma Malm under resten av 2020
Joakim Falkeborn
Tekniker, webbansvarig
Joakim Hember
Huvudlärare YH Marintekniker
Kaspar Christophersen
Huvudlärare YH VFX-artist
Lottie Carnö
YH, ansökan VFX
Nichlas Larsson
Huvudlärare YH 3D-teknik
Olle Eriksson
Projektledare X-jobb och lärare YH Livesändningsspecialist
Oskar Andersson
Huvudlärare YH Hisstekniker
Patrick Vesterlund
Tekniker Systemansvarig IT
Patrik Guttman
Tekniker Assistent IT
Patrik Krans
Tekniker Systemansvarig Film TV
Patrik Lark
Marknadskommunikatör
Petja Svensson
Utbildningsledare YH Elkonstruktör och Dokumentcontroller
Pia Skuldt
Administrativ assistent
Roberth Oldstam
Utbildningsledare för YH Livesändningsspecialist
Rosie Jacobsson
Huvudlärare YH Lärarassistent
Tina Sandström
Utbildningsledare YH IT-säkerhetsspecialist och Lärarassistent