Om Xenter Yrkeshögskola

Intresserad av yrkesutbildningar? Xenter Yrkeshögskola har ett flertal YH-utbildningar som alla kan förändra ditt liv. Utbildningslängden varierar och våra YH-utbildningar på Xenter är mellan ett till två och ett halvt år långa. Xenters yrkeshögskoleutbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Vad innebär en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning)?

Kärnan i framgången med yrkeshögskolan är att förena teori med praktik. På våra YH-utbildningar består cirka en tredjedel av utbildningstiden av praktik (LIA, lärande i arbete). Det innebär att du får en hel del erfarenhet och direktkontakter med din bransch redan under utbildningstiden. Xenter fungerar alltså inte bara som en YH-utbildare utan också som dörröppnare – entrén till ditt nya yrke.

Att vi håller vad vi lovar granskas noga av Myndigheten för yrkeshögskolan som är en tillsynsmyndighet. Det är också de som beviljar vilka YH-utbildningar som får starta. Utgångspunkten för att få starta yrkeshögskoleutbildningar är att det krävs en efterfrågan av en viss kompetens i arbetslivet. Rapportering av hur många som får arbete efter examen sker också till YH-myndigheten. Det är drygt 80 procent av alla studerande i landet som har arbete sex månader efter studierna. På Xenter har vi nått bättre resultat på flera av våra YH-utbildningar, drygt 90 procent går ut i jobb efter utbildningen.

Xenters yrkeshögskola erbjuder dig många olika yrkesutbildningsval som alla kan förändra ditt liv.

Se våra olika YH-utbildningar:

3D-tekniker

Automationsspecialist

Elkonstruktör (distans)

Fastighetsförvaltare

Fibertekniker

Hisstekniker och rulltrappstekniker

IT-säkerhetsspecialist

Livesändnings­specialist

Marintekniker

Storkökstekniker

VFX-artist

Yrkeshögskolan

För allmän information om Xenters YH-ubildningar, ring: 08-530 623 70

För information om enskild YH-utbildning, se kontaktperson för respektive utbildning.

YH-bloggen

Vill du gå en praktisk yrkeshögskoleutbildning som leder direkt till jobb. Vi har platser kvar på utbildningen Storkökstekniker.

Pavel Lamkov, studerande på YH-utbildningen VR-producent, vann Los Angeles Film Award (LAFA) med sin VR-film ”Tunnel of Love”.

Ett historiskt ögonblick; de första studerande på YH-utbildningen Marintekniker tog sin examen och välkomnades ivrigt av branschen.