Ansvarig utgivare

Utgivningsbevis

Tillhandahållare: Arbetmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Botkyrka kommun (212000-2882)
Databasens namn: Xenter Botkyrka, www.xenter.se
Utgivningsbevisnummer: 2016-015
Datum för utfärdandet: 2016-05-25

Ansvarig utgivare:

Håkan Sundborg
Chef för Xenter Yrkeshögskola
0708 86 19 86
h.sundborg@xenter.se 

Webbmaster:
Joakim Falkeborn
Tekniker Webbansvarig