Ansvarig utgivare

Utgivningsbevis

Tillhandahållare: Arbetmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Botkyrka kommun (212000-2882)
Databasens namn: Xenter Botkyrka, www.xenter.se
Utgivningsbevisnummer: 2016-015
Datum för utfärdandet: 2016-05-25

Ansvarig utgivare:

Vakant

Ställföreträdande ansvarig utgivare:

Lottie Carnö
Mediechef och bitr. verksamhetschef
070 - 886 16 66
lottie.carno@xenter.se

 
Webbmaster:
Joakim Falkeborn
Tekniker Webbansvarig