Hoppa till huvudinnehåll

Likabehandlingsplan

Xenters likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling är ett dokument som arbetats fram för att skapa en god och trygg arbetsmiljö för studerande, personal och externa besökare.

likabehandlingsplan

Den lokala likabehandlingsplanen kompletterar Botkyrka kommuns övergripande plan för likabehandling. Xenter ska ha ett målinriktat arbete med att motverka diskriminering samt främja att alla får vara den de är och utvecklas i en stimulerande miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Studerande, personal och externa besökare ska kunna utföra sina arbeten och vistas på Xenter utan att riskera särbehandling, trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling.

 

Likabehandling HT21_1.pdf

 

Xenters likabehandlingsplan omfattar alla verksamheter inom Xenter; alla studerande, all personal och alla externa besökare samt även indirekta kunder till Xenter, såsom hyresgäster, konferensdeltagare, ledningsgrupper för Yrkeshögskolan med flera.

Har du blivit utsatt för kränkande behandling?

Ladda ner denna blankett för att göra en anmälan.

 

Blankett för anmälan vid kränkande särbehandling eller trakasserier Xenter Yrkeshögskola[1].pdf