Hur går antagningen till?

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:


Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov bestående av;

  • Muntlig intervju som fokuserar på de kompetenser som bedöms viktiga för att klara utbildningen. Det som bedöms är kommunikativ förmåga, att kunna förstå en instruktion och kunna redogöra för vad som ska göras utifrån denna, samt kunna uttrycka på vilket sätt praktisk färdighet kan vara en tillgång under utbildningen. Intervjun genomförs med hjälp av frågor fastställda av ledningsgruppen och är samma för alla som genomgår urvalsprocessen.
  • Test som visar graden av färgseende. Under utbildningen och i yrkesrollen ingår att kunna bedöma trycksaker i förhållande till givna färgstandarder.

Intervjuprovet utvärderas i en 35-gradig skala, där 35 är bästa möjliga poäng. Färgtestet ger 1-5 poäng, där 5 är bästa möjliga poäng.

Den sökande med högst sammanlagd poäng tas in först. Vid lika poäng avgör högst poäng på intervjuprovet.