VFX-artist

OBS! Sökt utbildning. Startbesked från YH-myndigheten kommer den 29 januari 2019.

En VFX-artist använder mjukvara för att förverkliga visuella effekter inom film- och reklamproduktion. Du lär dig både de kreativa och tekniska aspekterna av filmskapande, animation, digital film och visual effects.

VFX är en förkortning av engelskans visual effects. Det innebär digitala, visuella specialeffekter för rörlig bild. VFX-artister skapar VFX-effekter och anställs i första hand av ett digitalt efterproduktionsbolag som är specialiserat inom VFX. Dessa företag anlitas i sin tur av produktionsbolag för att leverera VFX-effekter till en film-, TV- eller reklamproduktion. VFX-artister anställs även av dataorpelsföretag för att skapa VFX för datorspel eller speltrailers.

VFX-branschen är en av Sveriges snabbast växande branscher. De senaste åren har antalet anställda bland de ledande företagen i stort sett fördubblats varje år. De stora svenska VFX-företagen är samlade här i Stockholm. VFX är också en svensk exportframgång. Det framkom i en undersökning som Tillväxtverket genomförde 2017 av den digitala efterproduktionsbranschen.

”Marknaden växer och vi med den. Vi har ökat omsättningen med 50 procent varje år sedan 2014. I fjol dubblades antalet anställda till 120. Vi kan redan nu efter två månader se att vi kommer att öka försäljningen med över 50 procent i år.”
Peter Levin, vd på Goodbye Kansas (från en artikel i Dagens Industri).

Kompetenskrav från branschen:

 • Skapa fotorealistisk VFX (3D eller compositing) i relevant mjukvara
 • Visualisera särskilda stil- eller känslouttryck genom val av färg, ljus och bildkomposition
 • Anpassa VFX-innehåll till en övergripande story
 • Bedöma den egna förmågan i relation till en beställning av VFX och planera den egna arbetsinsatsen
 • Arbeta i VFX-projekt enligt vanligt förekommande arbetsflöden och processer
 • Bedöma kvalitet i egen och andras VFX i relation till beställarkrav
 • Utveckla sin egen förmåga att skapa VFX

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att: 

 • Självständigt behandla VFX-produktion på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling
 • Övervaka VFX-produktion samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som VFX-artist.

Kurser i utbildningen

 • Bild, film och storytelling, 20 p
 • Entreprenörskap, 20 p
 • Examensarbete, 30 p
 • Inspelningshandledning för VFX,  20 p
 • Lärande i arbete,130 p
 • Postproduktion, 40 p
 • Preproduktion, 40 p
 • Projektkunskap, 20 p
 • Översiktskurs 3D, 35 p
 • Översiktskurs compositing, 35 p

Valbara kurser

 • 3D – ljussättning och texturering, 30 p
 • 3D – look development, 30 p
 • 3D – rigg och animation, 30 p
 • 3D – technical direction, 30 p
 • Compositing 2, 40 p
 • Compositing 3, 60 p
 • Rotoscoping, 20 p
Värt att veta

CSN: Ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)
Längd: 100 veckor (500 YH-poäng)
Utbildningsform: Yr­keshögsko­le­ut­bild­ning är en ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning.
Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 500 YH-poäng
Behörighetskrav: Grundläggande yrkeshögskolebehörighet samt minst betyget godkänt/E i:
• Engelska 6, 100 p
• Matematik 2c, 100 p
Sista ansökningsdatum: ej satt ännu
Startdatum: Augusti 2019