VFX-artist

En VFX-artist använder mjukvara för att skapa visuella effekter inom film- och reklamproduktion. Du lär dig både de kreativa och tekniska aspekterna av filmskapande, animation och visual effects. Därför bör du som söker ha ett intresse för digitalt skapande. Utbildningen är 2,5-årig.

VFX-artist

 

VFX är en förkortning av engelskans visual effects. Det innebär digitala, visuella specialeffekter för rörlig bild. VFX-artister skapar VFX-effekter och anställs i första hand av ett specialiserat efterproduktionsbolag. Dessa företag anlitas i sin tur av produktionsbolag för att leverera VFX-effekter till en film-, TV- eller reklamproduktion. VFX-artister anställs även av datorspelsföretag för att skapa VFX för datorspel eller speltrailers.

VFX-utbildningen handlar mycket om samarbetet mellan 3D-artister och compositors, precis som i arbetslivet. Du får därför grundläggande kunskaper inom bägge yrkesrollerna men väljer sedan om du vill specialisera dig mot 3D-visualisering eller Compositing.

VFX-branschen är en av Sveriges snabbast växande branscher. De senaste åren har antalet anställda bland de ledande företagen i stort sett fördubblats varje år. De stora svenska VFX-företagen är samlade här i Stockholm. VFX är också en svensk exportframgång. Det framkom i en undersökning som Tillväxtverket genomförde 2017 av den digitala efterproduktionsbranschen.

“Spel- och filmbranschen närmar sig alltmer varandra och det är VFX-branschen som är kittet som förenar dessa två världar. Marknaden växer explosionsartat och behovet av välutbildade VFX-artister har aldrig varit större – och kommer att fortsätta växa.” Peter Levin, VD på Goodbye Kansas

Professionella exempel på VFX-produktioner

VFX i Hollywoodfilmer

Game of Thrones, Season 7 – VFX Breakdown by Pixomondo

Kompetenskrav från branschen:

 • Skapa fotorealistisk VFX (3D eller compositing) i relevant mjukvara
 • Visualisera särskilda stil- eller känslouttryck genom val av färg, ljus och bildkomposition
 • Anpassa VFX-innehåll till en övergripande story
 • Bedöma den egna förmågan i relation till en beställning av VFX och planera den egna arbetsinsatsen
 • Arbeta i VFX-projekt enligt vanligt förekommande arbetsflöden och processer
 • Bedöma kvalitet i egen och andras VFX i relation till beställarkrav
 • Utveckla sin egen förmåga att skapa VFX

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att: 

 • Självständigt behandla VFX-produktion på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling
 • Övervaka VFX-produktion samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som VFX-artist.

Kurser i utbildningen

 • Entreprenörskap, 10 p
 • Bild, film och storytelling 20 p
 • Projektkunskap 20 p
 • Preproduktion 40 p
 • Inspelningshandledning  20 p
 • Postproduktion  40 p
 • Examensarbete  30 p
 • Lärande i arbete (LIA) 130 p
 • Översiktskurs 3D, 40 p
 • Översiktskurs compositing, 40 p

Valbara kurser

 • 3D – ljussättning och texturering, 30 p
 • 3D – look development, 30 p
 • 3D – rigg och animation, 25 p
 • 3D – technical direction, 25 p
 • Compositing 2, 45 p
 • Compositing 3, 65 p

Läs blogginlägg om Nichlas Larsson, en av lärarana på VFX-artist.

Ann Fagerell
Utbildningsledare
VFX-artist Johanna i klassrummet
Blivande VFX-artist Johanna i klassrummet.
Foto: 
Patrik Lark
Värt att veta

CSN: Ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)
Längd: 100 veckor (500 YH-poäng)
Utbildningsform: Yr­keshögsko­le­ut­bild­ning är en ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning.
Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 500 YH-poäng
Behörighetskrav: Grundläggande yrkeshögskolebehörighet
Urval: estetisk arbetsprov
Sista ansökningsdatum: 9 maj 2020
Startdatum: 17 augusti 2020

Dokument