Redigerare – Postproduktion

OBS! Sökt utbildning. Startbesked från yh-myndigheten kommer den 29 januari 2019.

Alla företag, organisationer och myndigheter är idag producenter av rörlig bild. Därför ökar efterfrågan på kvalificerad mediehantering och redigering-postproduktion stort hos en mängd företag inom print, radio, webkanaler som Splay och United Screens men också hos kommunikationsbyråer, reklambyråer, och storföretag som Telia och Handelsbanken.

Säljföretag inom e-handel går nu från stillbild till rörligt. Även organisationer och myndigheter använder rörlig bild i sin kommunikation.

Varje minut laddas 300 timmar video upp på Youtube. Under ett dygn laddas video upp som det skulle ta 49 år att se. All denna video ska produceras och publiceras och där är postproduktion är en nyckelfunktion. Till detta kommer produktioner för Facebook, Instagram och hemsidor.

Den snabba produktionstakten och tekniska utvecklingen leder till att kraven ökar på redigeraren.

Idag krävs utöver kunskap i berättande, djup kunskap i redigeringsverktyg och en stor tekniks/digital kompetens för att kunna hantera arbetet. Flera företag behöver därför nyrekrytera redigerare-postproduktionsspecialister för att få in rätt kunskap.

Efter utbildningen ska du bl.a. ha kompetenser för att: 

1 Med stor säkerhet kunna hantera branschens vanligaste redigeringsprogram. Undervisningen inriktar sig på de två helt dominerande programmen Adobe Premiere samt AVID. Studenter vars arbetsgivare/praktikplats använder andra program kommer i samarbete med oss kommer att erhålla kompetens inom dessa program i specialiseringsdelen av vår utbildning.

Den studerande erbjuds som frivilligt tillval att certifiera sig som användare av AVID. Xenter är encav AVID:s fåtal godkända certifierare.

2 Kunna hantera och förstå de filformat och codecar som idag florerar i branschen. Kompetensen innefattar också att rätt behandla dessa olika filer så att kvalitet bibehålls till slutprodukten. 

3 Att tillämpa ett entreprenöriellt förhållningssätt i sitt arbete.

Kurser i utbildningen

  • Digital bildhantering 20 p
  • Film/TV kunskap 20 p
  • Lärande i arbete 1 40 p
  • Lärande i arbete 2 80 p
  • Mastring/publicering 20 p
  • Projekthantering 10 p
  • Redigering introduktion 50 p
  • Videoredigering, fördjupning 30 p
  • Videoredigering, fördjupning och specialisering 60 p

Längd

66 veckor (330 YH-poäng)

Form 

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Start

Augusti 2019 

Ex­a­men
Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 330 YH-poäng

Krav

Grundläggande yrkeshögskolebehörighet