Hoppa till huvudinnehåll
Redigerare – postproduktion, Xenter Yrkeshögskola
Redigerare – postproduktion, Xenter Yrkeshögskola

Redigerare postproduktion

Redigerare postproduktion

STARTDATUM
20 januari 2025
LÄNGD
60 veckor (300 YH-poäng)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Magnus Franzén
Sista ansökningsdag 23 oktober!

I den digitala eran har film- och medieindustrin upplevt en explosiv tillväxt med en ständig efterfrågan på högkvalitativt innehåll. Bakom varje imponerande filmsekvens, TV-program eller reklamfilm finns en dedikerad grupp av professionella redigerare för postproduktion. De tar det råa filmmaterialet och omvandlar det till en kraftfull berättelse som engagerar publiken. För att bli en framgångsrik redigerare för postproduktion krävs det en gedigen utbildning och kompetens. Om du är passionerad av film och vill vara en del av dess magi så är en utbildning till redigerare den rätta vägen för dig!

Utbildningens syfte

Yrkeshögskoleutbildningen Redigerare postproduktion är utformad för att ge dig de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att du ska kunna arbeta effektivt i en kreativ och hektisk arbetsmiljö. Målet är att förbereda dig för att kunna klippa, redigera och sammanställa video- och ljudmaterial till en professionell standard. Utbildningen fokuserar på att utveckla både tekniska och kreativa färdigheter, inklusive att förstå berättarstrukturen, skapa en enhetlig visuell stil och behärska olika redigeringsprogram.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen kommer du att få lära dig grunderna i videoredigering, ljudredigering och färgkorrigering. Du kommer att bekanta dig med olika redigeringsverktyg och program. Dessutom kommer du att få träna på att använda avancerad utrustning och teknik som används inom branschen.

En viktig del av utbildningen är att förstå den kreativa processen bakom redigering. Du kommer att lära dig olika berättarstrukturer, klipptekniker och visuella stilar som används för att skapa effektfulla berättelser. Du kommer även att lära dig att samarbeta med regissörer, producenter och andra medlemmar i produktionsteamet för att förverkliga den önskade visionen.

Praktisk erfarenhet

För att förbereda dig för det verkliga arbetslivet innehåller utbildningen praktikperioder och projektarbete. Detta ger dig möjlighet att tillämpa dina färdigheter i en verklig produktionsmiljö och bygga upp din portfolio. Praktikperioderna ger även möjlighet att skapa kontakter inom branschen, vilket kan vara ovärderligt för att säkra jobb efter avslutad utbildning.

Karriärmöjligheter

Efter att ha slutfört en yrkeshögskoleutbildning i redigering för postproduktion öppnas dörrar till en mängd olika karriärmöjligheter. Som redigerare för postproduktion kan du arbeta inom film, TV, reklam, webbproduktion och mycket mer. Du kan specialisera dig inom olika områden som dokumentärredigering, visuella effekter, ljudredigering eller färgkorrigering. 

Mål och krav för examen

Utbildningen är utformad för att möta kompetenskrav och krav på specialiserat yrkeskunnande inom efterbearbetning av rörlig bild och ljud för olika mediekanaler. Detta innebär att studenterna får en bred och mångsidig utbildning inom området, som inkluderar allt från teknisk kunskap till kreativ storytelling. Arbetslivet ställer också krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser inom projektkoordination, teknikhantering, storytelling, formathantering, distribution och branschkännedom. Dessa krav är också integrerade i utbildningen för att säkerställa att studenterna är väl förberedda för arbete inom branschen. 

Det är viktigt att studenterna får en helhetsbild av branschen och dess olika delar för att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt som redigerare. Utbildningen fokuserar därför inte bara på teknisk efterbearbetning av rörlig bild och ljud, utan också på andra viktiga områden som projektkoordination, storytelling, formathantering och distribution. 

Utbildningens omfattning om 300 yrkeshögskolepoäng är utformad för att tillgodose de kompetenskrav som arbetslivet har formulerat för yrkesrollen. Kursernas läranderesultat är utformade för att tillsammans uppfylla utbildningens övergripande lärandemål och säkerställa att studenterna får möjlighet att utveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrkesrollen. Det är samtidigt viktigt att behärska branschmässigt korrekt engelska för att kunna kommunicera effektivt och professionellt med kollegor och kunder inom samma bransch. 

LIA-kurserna (Lärande i arbete) är en viktig del av utbildningen och tas fram i samverkan med anställande arbetsliv. Dessa kurser omfattar tillsammans mer än en tredjedel av utbildningens yrkeshögskolepoäng och ger studenterna möjlighet att få praktisk erfarenhet av arbete inom branschen. Genom LIA-kurserna får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper och färdigheter i en verklig arbetsmiljö och direkt få feedback från erfarna yrkespersoner.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • självständigt och med helhetsansvar genomföra ett efterbearbetningsprojekt
 • självständigt hantera efterbearbetningsuppdrag i branschaktuella programvaror
 • berätta historier utifrån dramaturgiska uppbyggnadsmetoder
 • redigera rörligt material till en sammanhållen produktion
 • utföra grundläggande färgkorrigering, grading och colorering av produktioner
 • hantera och skapa grundläggande grafik, effekter och animationer samt keying och compositing
 • hantera grundläggande ljud, effekter och musik i en produktionsprocess
 • hantera teknik, filformat och arbetsflöden
 • arbeta i projekt och upprätta affärsrelationer
 • anpassa rörligt material utifrån publiceringssätt och plattform.

Utbildningens innehåll (300 YH-poäng)

Arbetsmiljö och hållbar produktion
10 p

Hållbar produktion innebär att producera innehåll på ett sätt som minskar miljöpåverkan och främjar hållbar utveckling, samtidigt som man tar hänsyn till sociala och ekonomiska faktorer i produktionen.

Digital bildbehandling
20 p

Syftet med kursen är att ge studenten specialiserade kunskaper för att kunna hantera färg i video och bild, både tekniskt och estetiskt, inom yrkesrollen som redigerare. Detta inkluderar att använda relevant programvara för att uppnå önskade resultat och skapa högkvalitativt innehåll.

Dramaturgi och Storytelling
10 p

Kursens mål är att den studerande ska lära sig konsten att använda klippning, bildkomposition, ljud och andra redigeringsmetoder för att effektivt berätta en historia eller förmedla ett budskap.

Storytelling i redigering handlar inte bara om att klippa scener i en kronologisk ordning, utan också om att välja rätt vinklar, övergångar och effekter för att förstärka berättelsen och skapa en emotionell resonans hos tittaren. Det innebär också att vara medveten om hur redigeringen samspelar med andra element som skådespeleri, manus och musik för att skapa en sammanhängande och gripande berättelse.

Genom att lära sig att använda dramaturgiska principer kan redigeringen bidra till att forma en berättelse till att vara engagerande, spännande och känslomässigt gripande för tittaren. Det handlar om att vara medveten om de narrativa målen och effektivt använda redigeringsverktyg och tekniker för att nå dessa mål.

Examensarbete
25 p

Syftet med kursen är att ge studenten möjlighet att självständigt planera och genomföra ett projekt inom postproduktion och efterbearbetning. Detta inkluderar att tillämpa och kombinera de kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats under utbildningen.

Under examensarbetet har de studerande behov av att, på individuell nivå, använda skolans utbildningsspecifika lokaler och redigeringsutrustning.

Formathantering
20 p

Formathantering handlar om hur inspelat material överförs och hanteras vid redigering fram till leveransformat vid export av färdig produktion. Formatet kan variera beroende på vilken plattform som används för distributionen, tex traditionell TV, streamingtjänster eller sociala medier. Förståelsen för olika videoformat, kompression och kodekar är en mycket viktig del av kursen.

Företagande och Entreprenörsskap
5 p

Förståelse för att starta och driva en egen firma, inklusive grundläggande fakturering, bokföring och försäkringsfrågor relaterade till eget företagande.

Utveckla entreprenöriella färdigheter för att bli anlitad i produktioner, visa en positiv attityd till problemlösning och ha en framåtriktad och lösningsorienterad inställning.

Skapa ett välutformat CV och personligt brev för att söka jobb som redigerare, samt ha kunskap om branschens struktur och de företag som anlitar redigerare.

Inspelningsteknik
20 p

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kompetens för att praktiskt kunna hantera en modern kamera och tillhörande teknisk utrustning för inspelning. Detta inkluderar att lära sig om kamerans olika funktioner och inställningar, inspelningsformat samt hur man använder teknisk utrustning som mikrofoner och belysning för att uppnå högkvalitativt inspelat material.

Ljudbearbetning
15 p

Målet med kursen är att ge studenten en gedigen grund inom hantering av ljud och ljudbearbetning för att kunna arbeta på professionell nivå inom branschen.

De studerande får lära sig att skapa unika ljudlandskap, effekter och ljudsignaturer som passar olika typer av produktioner och ändamål.

Genom praktiska övningar och projekt får de studerande möjlighet att tillämpa sina kunskaper inom ljudbearbetning i verkliga scenarier. Det kan innebära att arbeta med verkliga ljudfiler eller att simulera produktionsmiljöer.

De studerande får lära sig om ljudets påverkan på stämning, berättande och upplevelse och hur man skapar ljud som stöder och förstärker visuell storytelling.

De studerande får grundläggande kännedom i branschaktuella ljudprogramvaror.

Lärande i arbete 1
45 p

Syftet med kursen är att förbereda studenten för att kunna arbeta självständigt i rollen som redigerare. Detta inkluderar att lära sig tekniker och metoder för att skapa högkvalitativt visuellt innehåll, samt att utveckla förmågan att arbeta effektivt och självständigt i en professionell miljö. Kursen kommer också att fokusera på att utveckla studentens kreativa förmågor och att ge dem de verktyg som behövs för att kunna producera engagerande och professionellt material.

Lärande i arbete 2
70 p

Lärande i arbete är en pedagogisk metod där studenterna får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i en verklig arbetsmiljö. Det innebär att studenterna genomför praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning, där de arbetar på ett företag eller en organisation och får praktisk erfarenhet av sitt yrke. Genom LIA får studenterna möjlighet att lära sig av erfarna yrkesverksamma och att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en verklig arbetsmiljö.

Redigeringsteknik
60 p

Kursen kommer att fokusera på att utveckla studentens förmåga att arbeta med helheten i en produktion, samtidigt som de har en ökad medvetenhet om detaljerna som kan påverka resultatet. Studenterna kommer att lära sig att använda olika verktyg och tekniker för att klippa och redigera rörlig video på ett professionellt sätt och att utveckla en känsla för hur man kan använda klippning för att skapa en spännande och engagerande berättelse.

I den här kursen får de studerande lära sig att hantera alla tekniska aspekter i de branschaktuella programvaror som används:

 • Avid Media Composer
 • Adobe-sviten med fokus på Premier Pro och After Effects
 • DaVinci Resolve
 • Final Cut Pro X
Total
60 veckor / 300 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Utbildningsform och ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

Redigerare postproduktion 2025 

Utbildningsnummer: YH002361-2024-1

Termin 12025-01-20 - 2025-06-06100 p20 v
Termin 22025-08-18 - 2026-01-02100 p20 v
Termin 32026-01-05 - 2026-05-22100 p20 v

Ledningsgrupp

Meddelas inom snar framtid.

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Sista ansökningsdag 23 oktober 2024

Så här söker du till Redigerare postproduktion

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan.
 • Ladda upp följande bilagor:
  – Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg 
  – CV och personligt brev.

Sista ansökningsdag är den 23 oktober 2024.

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto.

VIKTIGT!
Var uppmärksam på att viktig e-post rörande din ansökan kan ha noreply@gotit.se som avsändare. Gotit är leverantören av antagningssystemet Alvis. Håll utkik efter e-post från dess avsändare i din inkorg, så att de inte sorteras som skräppost.

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär!

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet krävs för denna utbildning.

Reel kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Ladda ner och fyll i blanketten nedan: 

Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Hur går urvalsprocessen till?

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov som kan bestå av en eller flera delar. Det är viktigt att du deltar i urvalet för att öka dina chanser att få en plats på utbildningen. Poängsumman från samtliga urvalsprov utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga erbjuds reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas 30 oktober.

Urvalsgrund – särskilt prov

Du som är behörig sökande till utbildningen Redigerare postproduktion kommer att genomföra ett eller flera urvalsprov. Mer information om urvalsproven publiceras här senast i juni 2024.