Hisstekniker

El, mekanik och eget ansvar. Vill du arbeta på fältet i ett fritt och omväxlande yrke där teknisk kunskap varvas med mycket kundkontakt? Bli en problemlösare i ett praktiskt arbete där den ena dagen inte är den andra lik.

 

Problemlösning och flexibilitet

Som hisstekniker är du ute mycket på fältet, i din egen servicebil, och du installerar, moderniserar och reparerar hissar och rulltrappor. Du får mycket eget ansvar och kan i stor mån planera ditt arbete själv. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och hydraulik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård. Arbetet som hisstekniker är ett praktiskt och omväxlande arbete 

Stort behov 

Branschen är i stort behov av utbildade hisstekniker med modern kompetens. Det ökande bostadsbyggandet gör att det behövs många hisstekniker som arbetar med nyinstallation av hissar, men även med upprustning och modernisering av äldre hissar. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många hisstekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen är i stort behov av utbildade hisstekniker med modern kompetens som snabbt kan komma in i jobbet. 

Riktigt hisschakt i utbildningen

Xenter har investerat i ett hiss-labb och ett hisschakt på skolan. Där får du under utbildningen bygga en hiss och arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig omedelbart hur mekaniken fungerar. Under en tredjedel av utbildningen är du ute på LIA-praktik (lärande i arbete). Det är då du får erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig och träffar företag som har stora behov av att rekrytera hisstekniker. 

Praktiskt arbete

Hisstekniker är både ett tekniskt och ett socialt yrke. Som hisstekniker krävs både att snabbt kunna hitta det tekniska problemet, men också samtidigt kunna kommunicera med hyresgäster, fastighetsägare och kollegor. Gillar du ett praktiskt arbete, är självgående och är en kreativ problemlösare? Vill du arbeta i ett yrke som är fritt och med mycket ansvar? Ja, då passar utbildningen hisstekniker dig.

"Stockholms expansion innebär en ökad nyinstallation av hiss och rulltrappor och – i förlängningen – ökad efterfrågan på service och underhåll. Branschen behöver tillgång till ett jämnt inflöde av välutbildade och praktiskt prövade nya hisstekniker för att möta både planerade avgångar och nya behov av kompetenta medarbetare," säger Jaakko Kaivonen, vice ordförande i Hissförbundet, VD KONE Scandinavia.

  

"Behovet av att löpande och i jämn takt utbilda hisstekniker med modern kompetens är stort."
Richard Bergstedt, ledamot i Hissförbundets styrelse, Branch Manager North, Thyssen Krupp Elevator Sverige AB


Se vår informationsfilm om hisstekniker: 

Efter hissutbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • välja verktyg, instrument och material
 • använda och sköta verktyg, instrument och utrustning
 • montera olika typer av hissar
 • mäta isolationsresistans
 • med noggrannhet följa arbets- och säkerhetsinstruktioner
 • utnyttja aktuellt material
 • använda aktuella arbetsunderlag vid montering, anslutning och avhjälpande av fel
 • utföra och följa upp egenkontroll
 • läsa produkt-, bygg- och anläggningsritningar
 • montera och ansluta kablar i ledningar i en hissinstallation
 • underhålla, hitta och avhjälpa fel på elektriska anläggningar och apparater i hissar
 • ansluta instrumenten för mätning vid kontroll och felsökning
 • lösa problem självständigt med säkerhet i fokus.

 

Efter hissutbildningen ska du ha kunskaper om:

 • lagar, regler, föreskrifter samt normer inom fackområdet
 • aktuella teknikområden
 • system som påverkas
 • yrkesrollens arbetsmoment där säkerhet, arbetsmiljö och hälsa står i fokus
 • fackmässighet i utförandet
 • behovet av ordning på arbetsplatsen
 • service
 • relationer till andra yrkesgrupper och intressenter (som t ex hyresgäster)
 • entreprenörskap i yrkesrollen
 • mångfaldsfrågor.

Kurser i utbildningen:

 • Branschöversikt och säkerhetsfrågor, 5p
 • Elkunskap – teknisk specialisering hissar, 30p
 • Hissteknik: Hydraulik, 5p
 • Hissteknik: Mekanik, 10p
 • Hisstekniker – yrkesrollen i teori och praktik, 5p
 • Installation, 30p
 • Kunder, regler och dokumentation, 5p
 • Lågfartshissar och ställningsbyggande, 5p
 • LIA, 65p
 • Modernisering, 20p
 • Rulltrappor: installation, ombyggnad, service, 10p
 • Service, miljö och energi, 10p

Dokument
YH-katalog 2017

10.6MB (PDF)

Linda Lindström
Lärare och utbildningsledare
Hissteknikerutbildningen på Xenter i Tumba, Stockholm
Mikael Rosengren Grahn vid Xenters Kone-hiss.
Foto: 
Patrik Lark
Hisstekniker, installation, service, reparation
Rulltrappor ingår också i en hissteknikers arbetsområde.
Foto: 
Patrik Lark
Mudher Nekach på YH-utbildningen hisstekniker på Xenter i Tumba, Stockholm
Mudher Nekach vid Xenters Kone-hiss.
Foto: 
Patrik Lark
Hisslabbet på Xenter i Tumba, Stockholm
Hisslabbet – ett annorlunda klassrum på Xenter.
Foto: 
Patrik Lark
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 40 veckor (200 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörighetskrav:

Förutom grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan krävs ett godkänt betyg i följande kurser:

Engelska 5 / Engelska A

Elektromekanik 100p, Mekatronik1 100p, Praktisk ellära 100p och

Mät- och reglerteknik 100p, Mät- och styrteknik 100p alternativt Elinstallationer 200p

ELLER:

Ellära A 50p, Eletronik grundkurs 50p, Elkunskap A 100p, Styrteknik A 50p och

Ellära B 50p, Elkompetens A 50p, Elkompetens B 50p, Reglerteknik A 50p alternativt Elkompetens A 50p, Ellära B 50p, Reglerteknik A 50p, Styrteknik B 100p.

Sista ansökningsdag: 9 maj 2017

Start: augusti 2017

Utbildningen drivs i samarbete med Hissförbundet

Länkar