Fastighetsförvaltare

YH-utbildningen Fastighetsförvaltare leder till spännande jobb med många kundkontakter. Du får en roll som arbetsledare med starkt fokus på helhetsperspektiv och livscykelekonomi. Fastighetsbranschen är på väg att bli en grön bransch. Det ställer också krav på tekniskt kunnande inom energi och miljö.

 

Farzin Mirsaidi, fastighetschef, Sigtuna kommun:
”Fastighetsförvaltare är ett yrke som kräver både bredd och djup och ett genuint intresse för fastigheter. Kunskapsnivån på vissa områden, t ex ekonomi, teknik och sociala relationer bör bli bättre i branschen. Min egen erfarenhet av att hantera relationer med människor med olika etnisk bakgrund gör att jag också vill trycka särskilt på detta behov i branschen. Vi måste kunna kommunicera med våra kunder kring fastighetsfrågor på ett sätt som passar dem.”

Yrkeshögskoleutbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet för att skräddarsy yrkesrollen på bästa sätt. Utformningen sker i ledningsgruppen där företrädare från branschen deltar. Arbetskraft behövs, bland annat på grund av att branschen nu går från traditionell förvaltning till att rikta in sig mer på samhällsbyggnad. Därför är chanserna goda för dig med breda tekniska kunskaper och förståelse för exempelvis energi- och miljömässig hänsyn.

Samverkan med branschen under studietiden är avgörande för hela utbildningen. Genom de 22 veckorna praktik (Lärande i arbete) kan du tidigt knyta kontakter till arbetslivet och skaffa dig erfarenheter. Du ska exempelvis utveckla, bevara och förädla fastigheter. Som blivande fastighetsförvaltare möter du dessutom flera gästföreläsare och får genom studiebesök inblick i branschens pågående projekt.

YH-utbildningen ger dig de färdigheter som efterfrågas i arbetslivet. Väl där är det viktigt att du har kännedom om regelverk kring miljö- och energimässiga krav och hur dessa påverkar arbetet. Du förbereds för detta bland annat under kurserna Ekonomi med fastighetsinriktning (50p) Ledarskap och personalansvar (15p) och IT för fastighetsförvaltare (30p) (5p innebär studier under en vecka).

  

Branschens perspektiv:

Anita Dahlén, HR-specialist, Botkyrkabyggen:
”Många fastighetsförvaltare arbetar för kommunala aktörer och då är det viktigt att vara väl förtrogen med lagen om offentlig upphandling. Jag vill därför särskilt trycka på denna del i en utbildning inom yrkeshögskolan. Stockholm är stort och behovet av välutbildade fastighetsförvaltare likaså. Vi här i Botkyrka ser fram emot att ta emot de framtida studenterna för LIA.”


Vi samarbetar med:

 • Botkyrkabyggen
 • Haninge Bostäder
 • TelgeBostäder
 • ISS
 • Flera kommuner
 • KTH

Efter utbildningen ska du ha färdigheter i:

 • kommunikation (kundkontakter, förhandling, retorik, pedagogik, psykologi, mångfald)
 • att leda medarbetare (fastighetsvärdar, fastighetsskötare och fastighetstekniker)
 • analysera nuläge och förändringsbehov inom fastigheterna
 • värdera teknisk information och göra investerings- och lönsamhetsberäkningar
 • säkerställa att fastigheterna utvecklas i enlighet med mål och planer
 • att använda aktuella regelverk (hyresavtal, upphandling, branschstandarder etc)
 • systemverktyg (IT)

 

Efter utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • begrepp, modeller och metoder (teknik, juridik, ekonomi och kommunikation)
 • byggnadsunderhåll (in- och utvändigt samt utemiljö)
 • hållbarhet (miljöklassningar, certifiering, livscykelekonomi, avfall och energibesparing)
 • säkerhet (brand, skalskydd, utemiljö, arbetsmiljö)
 • företagsekonomi (budgetering, fastighetsfinansiering, investeringskalkyl, pay-off kalkylering, nyckeltal, entreprenörskap, försäljning/inköp, köp- och försäljning, uthyrning)
 • samhällsekonomi (arbetsmiljö, jordabalken, LOU, plan- och bygglag, hyresjuridik, avtalsjuridik, branschregler)
 • installation och installationssamordning (el, kyl, luft, styr- och regler, VA, värme, tele- och data, transport)

 

Se vår korta film om yrkesrollen som fastighetsförvaltare:

 


Kurser i utbildningen:

 • Ekonomi med fastighetsinriktning, 50p 

 • Examensarbete, 30p 
 • Relationsutveckling för fastighetsförvalta..., 20p 
 • Fastighetsjuridik, 65p 
 • Fastighetsrelaterad teknisk specialisering, 40p 
 • LIA, 110p 
 • IT för fastighetsförvaltare, 30p 
 • Fastighetsförvaltning, 40p 
 • Ledarskap och personalansvar, 15p

Dokument
YH-katalog 2015

2.1MB (PDF)

Jenny Sundborg
Utbildningsledare
Fastighetsförvaltare
Stockholms fastigheter skjuter i höjden.
Foto: 
Patrik Lark
Fastighetsförvaltare
Fastighetsförvaltare i kundmöte.
Foto: 
Patrik Lark
Värt att veta

Längd: 80 vec­kor (400 YH-poäng)

Utbildningsform:
Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning.

Ex­a­men:
Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav:
Antingen:
gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram (GY11) eller tidigare Energipgm (EN) eller motsvarande + Matematik A/ Ma 1a/1b/1c, Svenska A/ Sv 1/ Sv andraspråk 1 samt minst två års yrkeserfarenhet heltid efter gymnasiet eller motsvarande (oavsett bransch).

Eller:
gymnasieskolans Ekonomi-, Samhällsvetar-, Teknik- eller Naturpgm eller motsvarande + Matematik A/ Ma 1a/1b/1c, Svenska A/ Sv 1/ Sv andraspråk 1 samt två års yrkeserfarenhet heltid efter gymnasiet inom fastighetsrelaterad verksamhet.

Sista ansöknings­dag
: -

Start: Planerat intag 2017

Länkar