Fastighetsförvaltare

YH-utbildningen Fastighetsförvaltare är en skräddarsydd utbildning mot en fastighetsbransch som går mot både grön utveckling och samhällsbyggnad. Vill du ha ett varierat arbete och vara med och påverka framtiden?

 

Farzin Mirsaidi, fastighetschef, Sigtuna kommun:
”Fastighetsförvaltare är ett yrke som kräver både bredd och djup och ett genuint intresse för fastigheter. Kunskapsnivån på vissa områden, till exempel ekonomi, teknik och sociala relationer bör bli bättre i branschen. Min egen erfarenhet av att hantera relationer med människor med olika etnisk bakgrund gör att jag också vill trycka särskilt på detta behov i branschen. Vi måste kunna kommunicera med våra kunder kring fastighetsfrågor på ett sätt som passar dem.”

Yrkeshögskoleutbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet för att skräddarsy yrkesrollen på bästa sätt. Utformningen sker i ledningsgruppen där företrädare från branschen deltar. Arbetskraft behövs, bland annat på grund av att branschen nu går från traditionell förvaltning till att rikta in sig mer på samhällsbyggnad. Därför är chanserna goda för dig med breda tekniska kunskaper och förståelse för exempelvis energi- och miljömässig hänsyn.

Samverkan med branschen under studietiden är avgörande för hela utbildningen. Genom de 30 veckorna praktik (Lärande i arbete) kan du tidigt knyta kontakter till arbetslivet och skaffa dig erfarenheter. Du ska exempelvis utveckla, bevara och förädla fastigheter. Som blivande fastighetsförvaltare möter du dessutom flera gästföreläsare och får genom studiebesök inblick i branschens pågående projekt.

YH-utbildningen ger dig de färdigheter som efterfrågas i arbetslivet. Väl där är det viktigt att du har kännedom om regelverk kring miljö- och energimässiga krav och hur dessa påverkar arbetet. Du förbereds för detta bland annat under kurserna Ekonomi med fastighetsinriktning (50p) Ledarskap och personalansvar (15p) och IT för fastighetsförvaltare (25p) (5p innebär studier under en vecka).

  

Branschens perspektiv:

Sofi Lindqvist, Fasticon Kompetens AB:
”Nu och framöver ser vi en enorm efterfrågan på fastighetsförvaltare. Vi har redan i dagsläget haft förmånen att samarbeta med både nuvarande och tidigare examinerade studeranden från Xenter, och vi har en väldigt bra erfarenhet av dessa.”


Vi samarbetar med:

 • Botkyrkabyggen
 • Haningebostäder
 • Rikshem
 • Stockholmshem
 • Telge Bostäder
 • Flera kommuner
 • KTH

Efter YH-utbildningen ska du ha färdigheter i:

 • kommunikation (kundkontakter, förhandling, retorik, pedagogik, psykologi, mångfald)
 • att leda medarbetare (fastighetsvärdar, fastighetsskötare och fastighetstekniker)
 • analysera nuläge och förändringsbehov inom fastigheterna
 • värdera teknisk information och göra investerings- och lönsamhetsberäkningar
 • säkerställa att fastigheterna utvecklas i enlighet med mål och planer
 • att använda aktuella regelverk (hyresavtal, upphandling, branschstandarder etc)
 • systemverktyg (IT)

 

Efter YH-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • begrepp, modeller och metoder (teknik, juridik, ekonomi och kommunikation)
 • byggnadsunderhåll (in- och utvändigt samt utemiljö)
 • hållbarhet (miljöklassningar, certifiering, livscykelekonomi, avfall och energibesparing)
 • säkerhet (brand, skalskydd, utemiljö, arbetsmiljö)
 • företagsekonomi (budgetering, fastighetsfinansiering, investeringskalkyl, pay-off kalkylering, nyckeltal, entreprenörskap, försäljning/inköp, köp- och försäljning, uthyrning)
 • samhällsekonomi (arbetsmiljö, jordabalken, LOU, plan- och bygglag, hyresjuridik, avtalsjuridik, branschregler)
 • installation och installationssamordning (el, kyl, luft, styr- och regler, VA, värme, tele- och data, transport)

 

Se vår korta film om yrkesrollen som fastighetsförvaltare:

 


Kurser i utbildningen:

 • Ekonomi med fastighetsinriktning, 50p 

 • Examensarbete, 25p 
 • Kommunikation och relationsutveckling, 25p 
 • Fastighetsjuridik, 65p 
 • Fastighetsrelaterad teknisk specialisering, 30p 
 • LIA, 150p 
 • IT för fastighetsförvaltare, 25p 
 • Fastighetsförvaltning, 40p 
 • Ledarskap och personalansvar, 15p
 • Affärs- och entreprenörskap, 15p
 • Branschen i samhället, 30p
 • Miljö och hållbart byggande, 30p

Dokument
YH-katalog 2016

2.7MB (PDF)

Jenny Sundborg
Utbildningsledare
Fastighetsförvaltare
Stockholms fastigheter skjuter i höjden.
Foto: 
Patrik Lark
Fastighetsförvaltare
Fastighetsförvaltare i kundmöte.
Foto: 
Patrik Lark
Värt att veta

Längd: 100 vec­kor (500 YH-poäng)

Utbildningsform:
Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men:
Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 500 YH-poäng

Behörighetskrav:

 • Grundläggande yrkeshögskolebehörighet
 • Matematik 2 a/b/c / Matematik B
 • Svenska 2/ Svenska B / Svenska som andra språk 2


Sista ansöknings­dag
: 9 maj 2017

Start: augusti 2017

Länkar