Kursöversikt Marintekniker

(5p = 1 vec­ka)

CE-normer och installationsnormer, 10 p
Här lärs det ut hur olika CE-märkning skiljer sig åt och vad som är viktigt med CE-märkning. Vidare lär ni er att behärska ett flertal olika CE som används vid olika  regelverk för fartyg och fritidsbåtar. Rent praktiskt ska ni kunna elteknisk felsökning och märkesspecifika och komplexa systemkunskaper.

Digital Switching / CAN Bus / NMEA 2000, 10 p
Ni ska kunna vilken inverkan en switch har på marina medel och vilken hjälp det digitala systemet har. Här får ni grundläggande styr- och reglertekniska kunskaper samt mjukvarukonfiguration. Ni kommer att kunna navigera fritt i mjukvaror och olika märkesspecifika system där olika motorer har lika system och ni lär er skillnader och likheter samt att förhålla er till dessa.

Examensarbete, 15 p
Ett examensarbete där ni själva väljer ut ett specifikt intresseområde utifrån utbildningens innehåll och fördjupar er inom det för att sedan presentera och redovisa era slutsatser. Detta brukar sedan bli det ämne ni sedan väljer som er expertkompetens utöver den allmänna grunden ni har att stå på efter utbildningen. Kursdeltagare väljer olika områden och ni alla delar med er av era slutsatser och får därefter mer kunskap med er.

Fartygsbefäl klass 8 (VIII), 15 p
Här lär ni er det väsentliga på ett fartyg och dess maskiner med system. Ni ska kunna säkerheten och de heta arbetena men även grunden i navigation och förmågan att kunna föra ett fartyg. Här erhåller ni examen i klass 8 för fartygsbefäl.

Felsökning och artikelsystem, 10 p
Finna fel som ni oftast kan åtgärda och vilka rutiner samt hjälpmedel som används i branschen. Driftagningsrutiner, logistik och projektarbeten gås igenom med syfte att återställa felen och få fullgod funktion. Här gås de märkesspecifika systemen igenom för att ni ska kunna de vanligaste på marknaden.

Installation, service och felsökning eldistribution, 10 p
Genom att söka efter felen kunna ställa rätt diagnos samt att ge ett åtgärdsförslag. Stort fokus på att förstå elens inverkan på systemet både med likström och växelström med fokus på svagström. Att serva och installera de rätta komponenterna för en god funktion och ett gott slutresultat.

LIA, 50 p
Under en praktik på ett företag få pröva allt det ni har tränat på rent praktiskt och pröva det ni teoretiskt har läst och lärt er. Denna kurs avslutas med ett rent praktisk förståelse prov baserat på ett skarpt projekt från branschen där ni måste erhålla minst godkänt (G) för att därefter kunna erhålla examen efter examensredovisning

Likström/växelström, 10 p
Ni går igenom likström och växelström och dess olika användningsområden. Ni förbereds för det praktiska livet med motorer och dess ökning av just el i.

Maskinbefäl Klass 8, 15 p
Här får ni kunskap om maskinens olika delar och funktioner. Stor vikt lägg på de vanligaste motorerna diesel, bensin och även el. Här förväntas ni kunna lära er hur en motor fungerar, dess väsentliga delar samt serva, underhålla och laga. Stora delar av denna kurs är rent praktiskt i verkstadslokaler.

Navigationssystem, 10 p
Hantera, sköta använda de olika navigationssystemen i syfte att kunna föra ett fartyg men även laga dess navigationssystem samt se till att de rent praktiskt fungerar vi framfart av fartyg. Datasystemet med hård- och mjukvaruhantering ingår som en del i arbetet.

Rutinservice – principer, 10 p
Hur man skapar rutiner vid varje arbete med motorer. Rutiner för att kunna snabbt finna felen, åtgärda och följa upp. Följa upp för att kunna mäta kvalitet och förstå vilka principer som fungera bäst.

Teknikinstallationer, 10 p
Förstå, hantera och kunna de olika systemen inom de tekniska färdigheterna med motorer såsom digitalisering, el, styr- och reglerteknik. Hur man installeraar, servar, och lagar komponenter med teknisk bakgrund. Stort fokus på rent praktiskt handhavande men även en grundläggande teori går igenom.

VVS, 10 p
Hur kan vi med VVS se till att den marina miljön består och vad är vikten av just VVS här. Hur kan vi vidare påverka de marintaktiska komponenterna med VVS och vilken inverkan har det på styr- och reglertekniken.

Återvinning och metodik med hållbar arbetsmiljö, 15 p
Hur tänker vi hållbart rent marint. Vilken påverkan har dagens motorer på miljö och hållbarhet, men även hur skiljer sig dagens teknik mot gårdagens. Vilka områden är förbättrade och hur tänker vi hållbart vad gäller sjönäring och de marina inslagen. Även vikten på den egna arbetsmiljön i en arbetsmiljö med motorer och maskiner och vad är viktigt rent hållbarhetsmässigt