Kursöversikt Marintekniker

(5p = 1 vec­ka)

Återvinning metodik med hållbar arbetsmiljö, 15 p

Få kännedom om drifttagningsrutiner och hantering av maskiner samt kunna presentera olika förslag för en presumtiv kund. Kunna med bestämd precision självständig sjösättning och upptagning, kunna märkesspecifika system med hjälp av teknisk dokumentation på engelska och med hänsyn tagen till båtens konstruktion och planlösning.

Handhavande båt, 5 p

Baskunskaper inom manövrering och hantering av segelbåt som går för motor, båt med drev/utombordare och båt med rak axel. Knopar och förtöjning på olika sätt.

Kustskeppare (förberedd för Fartygsbefäl klass 8), 15 p

Fartygsbefäl klass VIII är en bred utbildning med navigation, radar, VHF, säkerhet med såväl brand- som livflotteövning, lagstiftnings- och ansvarsfrågor med mera.

LIA 1, 25 p

Kursen syftar till att de studerande får pröva de olika praktiska och teoretiska momenten under utbildningen ute i branschen.

VVS CE-normer och installationsnormer, 20 p

Visa god förståelse och ha insikt i Märkesspecifika system, VVS system, CE regler för installationer. Praktisk kunna visa med handledning Elteknisk felsökning, Drifttagningsrutiner, Grundläggande elteknik med styr- och reglerteknik.

Felsökning installation och service, 20 p

Visa installation, service och felsökning på ett tillfredställande sätt.

Navigationssystem och marina datanätverk, 15 p

Visa på hur man installerar, felsöker och reparerar navigationsutrustning och marina datanätverk.

Rutinservice och teknikinstalltioner, 20 p

Göra arbetsorder, serviceböcker och övrig dokumentation teoretsikt med handledning, Praktiskt bemötande av kund och leverantör, Demontering och återmontering av utombordare och drev samt växelhus, Praktisk handhavande av tekniska komponenter.

Maskinbefäl klass 8, 15 p

Ger dig kunskaper i hur en motor fungerar och hur ett mindre fartygs maskineri är uppbyggt.

Examensarbete, 15 p

Den studerande ska skriva en rapport som tar sin utgångspunkt i ett valt skarpt marint uppdrag. Den studerande kommer i rapporten att använda sig av all den kunskap denne fått under sin utbildningstid både teoretiskt och praktiskt och visa upp det för ledningsgruppen för utbildningen.

LIA 2. 35 p

Kursen syftar till att de studerande får pröva de olika mer krävande praktiska och teoretiska momenten under utbildningen ute i branschen. Detta innefattar även att söka arbete via CV och personligt brev.