Kursöversikt Marintekniker

(5p = 1 vec­ka)

Återvinning metodik med hållbar arbetsmiljö. 15p

Handhavande båt. 5 p

Fartygsbefäl klass 8. 15p

LIA 1. 25p

VVS CE-normer och installationsnormer. 20p

Felsökning installation och service. 20p

Navigationssystem och Marina datanätverk 15p

Rutinservice och teknikinstallationer. 20p

Maskinbefäl klass 8. 15p

Examensarbete. 15p

LIA 2. 35p