Kursöversikt Medicinsk sekreterare

(5p = 1 vec­ka)

 • Administrativ IT, 30 p
 • Anatomi och sjukdomslära, 30 p
 • Arbetspsykologi, 10 p
 • E-hälsa, 20 p
 • Ekonomisk planering, budget och statistik, 20 p
 • Engelskt yrkesspråk Standard 25
 • Examensarbete Examensarbete 25
 • Hälso- och sjukvårdsadministration, 20 p
 • Kommunikation och informationsutformning, 20 p
 • LIA 1 LIA, 15 p
 • LIA 2 LIA, 25 p
 • LIA 3 LIA, 25 p
 • LIA 4 LIA, 35 p
 • Medicinsk terminologi, 25 p
 • Personal- och löneadministration, 20 p
 • Sjukdomsklassificering, 15 p
 • Vårddokumentation, 40 p