Ledningsgrupp 3D-tekniker

Lennart Gudmark, Allmänna skolväsendet – Tullinge GY
Camilo Chavez, 3D Skaparna
Daniel Ljungstig, 3DVerkstan
Anders Tyrland, 3DVerkstan
Daniel Wexell, Arcam AB
Kalle Grennfalk, Canon
Daniel Norée, Creative Tools
Michael Lindahl, Ericsson
Martin Elofsson, Grafiska Företagen
Hans Kimblad, Höganäs AB / Digital Metal AB
Tobias Trofast, Linköpings universitet
Evald Ottosson, Protech AB
Henrik Lundell, Prototal AB
Teddy T Larson, Scan 3D Innovations
Sune Olofsson, Volvo Car Group
2 Studeranderepresentanter per klass
Jan Sätherlund, Xenter
Jenny Sundborg, Xenter