Ledningsgrupp Fastighetsförvaltare

Jenny Berntstedt, Trönnberg & Co
Per Billstam, Botkyrka kommun
Jan Gösbeck, Fasticon Support
Peter Hiti, L.E.B System AB
Jeanette Immo, Anläggning och utemiljö AB
Jacqueline Lagercrantz, Fasticon Support
Susanne Lindeberg, Botkyrkabyggen
Sofi Lindqvist, Fasticon Kompetens AB
Lisbeth Näsdal, Telgebostäder
Harri Orava, Optimal 
2 Studeranderepresentanter