Ledningsgrupp Fastighetsförvaltare

Thomas Cassel Optimal
Mats Göransson Sweco
Jan Gösbeck, Fasticon Support
Peter Hiti, L.E.B System AB
Jeanette Immo, Anläggning och utemiljö AB
Susanne Lindeberg, Botkyrkabyggen
Marlene Mitman HSB Södertörn
Lisbeth Näsdal, Telgebostäder
Harri Orava, Optimal 
Sara Utku Botkyrka kommun, Vux

2 Studeranderepresentanter