Så här söker du till Livesändningsspecialist

Nästa utbildningsstart är 26 augusti 2019.
Sista ansökningsdatum är 19 maj 2019.

Efter att du registrerat dig online får du ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter till din ansökningssida. Där kan du följa din ansökan och få aktuell information.

Viktigt för dig som söker Livesändningsspecialist

 • Fyll i ansökan genom att klicka på länken längst upp i högerspalten.
 • Ansökan ska kompletteras med följande handlingar som laddas upp på vår webbplats:
  - Slutbetyg från gymnasiet
  - Personligt brev som beskriver dig som person och vilket mål du har med utbildningen
  - CV (Curriculum vitae). 

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der våren 2019 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansökningssida senast 5 maj 2019, och kompletteringarna ska du ladda upp senast den 12 juni 2019.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 12 juni 2019.

Yrkeshögskolebehörighet 

Information om grundläggande behörighet för yrkeshöskola kan du läsa om här.

Urvalsprocess för Livesändningsspecialist

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

 • Ett arbetsprov som prövar praktisk färdighet (max 50 poäng). Arbetsprovet består av att du ska ta tre stycken bilder på en cyklist i rörelse.  Det ska vara en helbild, en halvbild och en närbild. Bilderna laddar du sedan upp i antagningssystemet. Du ska också ladda upp en bild på dig själv. (OBS. Det förutsätts att du har behörighet för yrkeshögskola, dvs godkänt gymnasiebetyg. För dig som går på gymnaiset gäller att du kompletterar med betyget när du tar examen.)
 • Skriftliga webfrågor som prövar din insikt i utbildningens särskilda villkor (max 30 poäng).
 • Muntligt prov (intervju på Xenter 10-12 juni) som prövar din kommunikationsfärdighet och kvalitetsmedvetenhet (max 100 poäng).

Behöriga sökande får anvisningar om att skicka in arbetsprov samt blir kallade till proven. Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan.

Lycka till

Roberth Oldstam

Utbildningsledare Live 2019