Terminstider 3D-tekniker

3D-tekniker
utb nr YH00727-2019-1    
Termin 1 2019-08-26 – 2020-01-10 20 v, 100 yhp
Termin 2 2020-01-13 – 2020-05-29 20 v, 100 yhp

3D-tekniker

utb nr 201606420-2, 3D18
Termin 1 2018-08-20 – 2018-12-28 19 v, 95 yhp
Termin 2 2019-01-07 – 2019-06-07 22 v, 110 yhp
Termin 3 2019-08-26 – 2019-12-20 17 v, 85 yhp
Termin 4 2019-12-30 – 2020-05-29 22 v, 110 yhp

3D-tekniker

utb nr 201606420-1, 3D17
Termin 1 2017-08-21 - 2017-12-22 18 v, 90 yhp
Termin 2 2018-01-01 - 2018-06-08 23 v, 115 yhp
Termin 3 2018-08-27 - 2018-12-21 17 v, 85 yhp
Termin 4 2019-01-07 - 2019-06-07 22 v, 110 yhp