Terminstider Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare 2018      

Utbildningsnummer: 201608180-2      

Termin 1     2018-08-27 – 2018-12-21     85 p, 17 v  

Termin 2     2019-01-07 – 2019-06-07     110 p, 22 v  

Termin 3     2019-08-19 – 2019-12-27     95 p, 19 v  

Termin 4     2019-12-30 – 2020-06-05     115 p, 23 v  

Termin 5     2020-08-10 – 2020-12-18     95 p, 19 v  


Fastighetsförvaltare 2019      

Utbildningsnummer: YH00722-2019-1      

Termin 1     2019-08-26 – 2020-01-10     100 p, 20 v  

Termin 2     2020-01-13 – 2020-05-29     100 p, 20 v  

Termin 3     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 4     2021-01-11 – 2021-06-11     110 p, 22 v  

Termin 5     2021-08-16 – 2021-12-17     90 p, 18 v  


Fastighetsförvaltare 2020      

Utbildningsnummer: YYH00722-2019-2      

Termin 1     2020-08-31 – 2021-01-15     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-18 – 2021-06-04     100 p, 20 v  

Termin 3     2021-08-16 – 2021-12-31     100 p, 20 v  

Termin 4     2022-01-03 – 2022-06-03     110 p, 22 v  

Termin 5     2022-08-15 – 2022-12-16     90 p, 18 v


Fastighetsförvaltare 2021      

Utbildningsnummer: YYH00722-2019-3      

Termin 1     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 2     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v  

Termin 3     2022-08-22 – 2023-01-06     100 p, 20 v  

Termin 4     2023-01-09 – 2023-06-12     110 p, 22 v  

Termin 5     2023-08-14 – 2023-12-18     90 p, 18 v