Terminstider Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare (FASTEK)

utb nr YH00722-2019-1  
Termin 1 2019 08 26 – 2020-01-10 20 v    100 p
Termin 2 2020 01 13 – 2020 05-29 20 v    100 p

Fastighetsförvaltare (FASTEK)

utb. nr 201608180-2, Fastek18
Termin 1 2018 08 27 – 2018 12 21 17 v    85 p
Termin 2 2019 01 07 – 2019 06 07 22 v   110 p
Termin 3 2019 08 19 – 2019 12 27 19 v    95 p
Termin 4 2019 12 30 – 2020 06 05 23 v    115 p
Termin 5 2020 08 10 – 2020 12 18 19 v     95 p

Fastighetsförvaltare (FASTEK)

utb. nr 201608180-1, Fastek17
Termin 1 2017 08 28 – 2017 12 22 17 v    85 p
Termin 2 2018 01 02 – 2018 06 08 24 v   120 p
Termin 3 2018 08 20 – 2018 12 21 17 v    85 p
Termin 4 2019 01 07 – 2019 06 14 23 v   115 p
Termin 5 2019 08 12 – 2019 12 20 19 v    95 p