Terminstider Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare (FASTEK)

utb. nr 201319750-2
Termin 1 2015 08 31 - 2015 12 18 16 v
Termin 2 2015 12 28 - 2016 06 10 24 v
Termin 3 2016 08 29 - 2016 12 30 18 v
Termin 4 2017 01 02 - 2017 06 02 22 v

Fastighetsförvaltare (FASTEK)

utb. nr 201608180-1
Termin 1 2017 08 28 - 2017 12 22 17 v
Termin 2 2018 01 02 - 2018 06 08 24 v
Termin 3 2018 08 27 – 2018 12 21 17 v
Termin 4 2019 01 07 – 2019 06 14 23 v
Termin 5 2019 08 12 – 2019 12 20 19 v