Terminstider Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare (FASTEK)

utb.nr 201319750-2

Termin 1 2015 08 31 - 2015 12 18 16 v
Termin 2 2015 12 28 - 2016 06 10 24 v
Termin 3 2016 08 29 - 2016 12 30 18 v
Termin 4 2017 01 02 - 2017 06 02 22 v