Terminstider Hiss- och rulltrappstekniker

Hiss- och rulltrappstekniker
utb nr YH00847-2019-1    
Termin 1 2019-08-26 – 2020-01-10  20 v, 100 yhp
Termin 2 2020-01-13 – 2020-05-29  20 v, 100 yhp

Hisstekniker, installation, reparation och service

utb nr 201602640-2
Termin 1 2018 08 27 – 2018 12 28 18 v, 90 yhp
Termin 2 2018 12 31 – 2019 05 31 22 v, 110 yhp