Terminstider Hiss- och rulltrappstekniker

Hisstekniker 2020      

Utbildningsnummer: YH00847-2019-2      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v  


Hisstekniker 2021      

Utbildningsnummer: YH00847-2019-3      

Termin 1     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 2     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v