Terminstider Hiss- och rulltrappstekniker

Hisstekniker 2019      

Utbildningsnummer: YH00847-2019-1      

Termin 1     2019-08-26 – 2020-01-10     100 p, 20 v  

Termin 2     2020-01-13 – 2020-05-29     100 p, 20 v  


Hisstekniker 2020      

Utbildningsnummer: YH00847-2019-2      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v