Terminstider Livesändningsspecialist

Livesändningsspecialist 2021

Utbildningsnummer: YH00314-2021-1

Termin 1     2021-08-30 – 2022-01-14     100 p, 20 v

Termin 2     2022-01-17 – 2022-06-03     100 p, 20 v

Termin 3     2022-08-22 – 2023-01-06     100 p, 20 v


Livesändningsspecialist 2022

Utbildningsnummer: YH00314-2021-2

Termin 1     2022-08-29 - 2023-01-13     100 p, 20 v

Termin 2     2023-01-16 – 2023-06-02     100 p, 20 v

Termin 3     2023-08-21 – 2024-01-05     100 p, 20 v