Terminstider Livesändningsspecialist

Livesändningsspecialist 2019      

Utbildningsnummer: YH00314-2018-2      

Termin 1     2019-08-26 – 2020-01-10     100 p, 20 v  

Termin 2     2020-01-13 – 2020-06-12     110 p, 22 v  

Termin 3     2020-08-17 – 2020-12-18     90 p, 18 v  


Livesändningsspecialist 2020      

Utbildningsnummer: YH00314-2018-3      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v  

Termin 3     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v