Terminstider Livesändningsspecialist

Livesändningsspecialist

utb nr 201502860-1
Termin 1 2016 08 29 – 2016 12 30 18 v
Termin 2 2017 01 02 – 2017 06 16 24 v
Termin 3 2017 08 21 – 2017 12 22 18 v

Livesändningsspecialist

utb nr 201502860-2
Termin 1 2017 08 28 – 2017 12 29 18 v
Termin 2 2018 01 02 – 2018 06 15 24 v
Termin 3 2018 08 20 – 2018 12 21 18 v