Terminstider Livesändningsspecialist

Livesändningsspecialist 2020      

Utbildningsnummer: YH00314-2018-3      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v  

Termin 3     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v