Terminstider Marintekniker

Marintekniker 2019B      

Utbildningsnummer: YH00448-2018-3      

Termin 1     2019-08-26 – 2020-01-10     100 p, 20 v  

Termin 2     2020-01-13 – 2020-05-29     100 p, 20 v  


Marintekniker 2020      

Utbildningsnummer: YH00448-2020-1      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v


Marintekniker 2021      

Utbildningsnummer: YH00448-2020-2      

Termin 1     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 2     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v