Terminstider Marintekniker

Marintekniker

UTB. NR 201717100-1
Termin 1 2018-08-27 – 2018-12-28 18 v, 90 yhp
Termin 2 2019-01-07 – 2019-06-07 22 v, 110 yhp

Marintekniker

UTB. NR 201717100-2
Termin 1 2019-01-09 – 2019-06-14 23 v, 115 yhp
Termin 2 2019-08-26 – 2019-12-20 17 v, 85 yhp

Marintekniker

UTB. NR 201717100-3
Termin 1 2019-08-26 - 2019-12-20 16 v, 80 yhp
Termin 2 2019-12-23 - 2020-05-30
24 v, 120 yhp