3D-tekniker – additiv tillverkning, 3D-printing

Allt du drömmer om kan du designa och numera också printa i 3D. Som 3D-tekniker blir du en del av en innovativ framtidsbransch. Redan idag används den nya 3D-printtekniken till allt från skor till reservdelar för människor och maskiner.

Området 3D-printing, additiv tillverkning AM (additive manufacturing), är inte helt nytt men här görs just nu intensiva framsteg som möjliggör användning i större skala och mer affärsmässigt. Vi står mitt i en tid av experimenterande och utveckling av programvaror, skrivare och material. Istället för att ta bort material vid bearbetningen tillför man istället just precis så mycket material som behövs på exakt rätt ställe. Nya former blir plötsligt möjliga, former som med vanliga metoder inte går att tillverka.

Allt fler industriella företag får nu upp ögonen för 3D-skrivare och den additiva tillverkningen. 3D-teknik ger utrymme för nya tankebanor, samtidigt som kravet på kunskap ökar för att kunna utnyttja alla möjligheter som finns.

Utvecklingen inom additiv teknik går fort, både på material- och processidan. Här behövs kunniga 3D-tekniker som kan ligga i frontlinjen.
 

"I en allt mer konkurrensutsatt svensk tillverkningsindustri upplever vi som företag att behov av välutbildad personal är ett krav för fortsatt verksamhet. Behov av 3D-tekniker kommer växa i takt med den utveckling som idag sker, fler och fler varianter och uppdateringar på produkter och utrustning krävs för att möta marknadens designkrav och där har sådan kompetens en viktig funktion att fylla. Vi som företag har stora behov av denna typ av yrkeskompetens både på kort och lång sikt i de utvecklingsplaner vi har för verksamheten.”
Henrik Lundell, vd Prototal

Branscher som idag använder tekniken är konstruktörer och produktutvecklare, arkitekter, industridesigners, verktygstillverkare, gummi-, plast-, fordons-, verkstads- och medicinindustrin. Man tillverkar många prototyper men även proteser, flygplansdelar, smycken, konst och design av olika slag, så som haute couture-plagg och skor.

Med examen från 3D-utbildningen kommer du inte i första hand att designa egna produkter utan vara den som väldigt konkret garanterar att tillverkningen blir bra.

Se vår informationsfilm om utbildningen:

 

Efter 3D-utbildningen ska du ha färdigheter i:

 • Producera föremål med 3D-teknik
 • Använda CAD-program för att anpassa modeller till produktion med 3D-teknik
 • Producera och konvertera CAD-filer och konstruktionsfiler till utskrivbara filer
 • Använda 3D-skannrar för modellutveckling och mätningar
 • Underhålla och serva 3D-printrar inom något produktionsområde/teknik
 • Använda 3D-modelleringsprogram för visualisering av produkter och miljöer
 • Diskutera med kunder och omsätta deras förslag och idéer till realistiska handlingsplaner
 • Bedöma materials funktion och användningsområden vid 3D-printning
 • Bedöma vad som är möjligt att tillverka i 3D-teknik
 • Uttrycka sig yrkesmässigt i skrift och tal på engelska och läsa manualer på engelska

 

Efter 3D-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • Produktionsprocessen knuten till 3D-printning
 • Beredare av ritningar och ämnen för 3D-utskrifter
 • Materials egenskaper vid 3D-teknik
 • Konstruktionsriktningar och dess relation till 3D-objekt
 • Datafiler och filers egenskaper för att printas
 • Filformat inom 3D som vanligen går att skriva ut
 • Printertekniker och teknikernas möjligheter och begränsningar
 • Serieproduktion (AM) respektive prototypproduktion
 • 3D-skanning av objekt för modellering och produktionskontroll
 • Toleranser och avvikelser vid produktion
 • Efterbehandling

Kurser i utbildningen:

 • 3D scanning, 15p
 • CAD och 3D-modellering, 60p
 • Examensarbete, 20p
 • Kommunikation, 20p
 • Printertekniker och program för 3D-utskrif..., 30p
 • Printertekniker och program för 3D-utskrif..., 25p
 • Produktion av tjänster och 3D-utskrifter, 50p
 • LIA, Programhantering och 3D-utskrifter I, 55p
 • LIA, Programhantering och 3D-utskrifter II, 80p
 • Visualisering och 3D-design, 50p
 • Yrkesengelska, 45p
Dokument
YH-katalog 2016

2.7MB (PDF)

Jenny Sundborg
Utbildningsledare
Jessica Larsson modellmakare på Prototal
Jessica Larsson modellmakare på Prototal.
Foto: 
Olle Eriksson
Värt att veta

CSN: Ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Utbildningsform: Yr­keshögsko­le­ut­bild­ning är en ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning.

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav:

 • Grundläggande kunskaper i CAD (ex: CAD1 (CADCAD01) 50 poäng, CAD-teknik A, 50 poäng) eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Sökande som saknar behörighet i CAD erbjuds en kostnadsfri distanskurs genomförd av Ledningsgruppen för att säkerställa att rätt förkunskaper finns för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
 • Engelska B/6
 • Matematik A/1a/1b/1c/
 • Svenska A/1/som andra språk 1

eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Sista ansökningsdag: 9 maj 2017

Startdatum: augusti 2017

 

Länkar