3D-tekniker – additiv tillverkning – 3D-printing

Som 3D-tekniker får du arbeta i en kraftigt växande bransch. Utvecklingen inom additiv teknik går fort, både på process- och materialsidan. 3D-printing går snabbt: från idé till färdig produkt på bara några timmar!

Utveckla med nya tekniker

Som 3D-tekniker använder du den senaste 3D-tekniken för utveckling och framtagning av nya produkter. Området 3D-printing, additiv tillverkning är inte helt nytt, men det görs intensiva framsteg som möjliggör användning i större skala och mer affärsmässigt. Det pågår mycket experimenterande och utveckling av programvaror, skrivare och material.  Nya former blir plötsligt möjliga, former som med vanliga metoder inte går att tillverka.

Allt fler använder 3D-teknik

Branschen har ett stort behov av 3D-tekniker med stor och bred kompetens. Allt fler industriella företag får upp ögonen för 3D-printtekniken och den additiva tillverkningen. 3D-teknik ger utrymme för nya tankebanor, samtidigt som kravet på kunskap ökar för att kunna utnyttja alla möjligheter som finns. Branscher som idag använder tekniken är konstruktörer och produktutvecklare, arkitekter, industridesigners, verktygstillverkare, gummi-, plast-, fordons-, verkstads- och medicinindustrin.

3D Lab med modern teknik

Xenter har investerat i två olika 3D Lab där de senaste industriella och ickeindustriella skrivarna inom 3D-print finns att tillgå. De studerande får tillgång till kraftfulla datorer som klarar av de avancerade CAD-programmen som krävs för 3D-tekniken. Xenter anordnar tillsammans med branschorganisationen SVEAT varje år 3D-mässan. Dessutom deltar Xenter på många externa mässor för att påverka och visa upp 3D-teknikens möjligheter.

Är du orädd och nyfiken

YH-utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och är skräddarsydd efter behoven som arbetslivet efterfrågar. Är du en driven person som har ett intresse för framtidens produktionsmetoder och samtidigt orädd och nyfiken? Vågar du misslyckas för att ta dig framåt? Är du en problemlösare som gillar att arbeta kreativt och nyskapande? Ja, då passar 3D-teknikerutbildningen dig.


"I en allt mer konkurrensutsatt svensk tillverkningsindustri upplever vi som företag att behov av välutbildad personal är ett krav för fortsatt verksamhet. Behov av 3D-tekniker kommer växa i takt med den utveckling som idag sker, fler och fler varianter och uppdateringar på produkter och utrustning krävs för att möta marknadens designkrav och där har sådan kompetens en viktig funktion att fylla. Vi som företag har stora behov av denna typ av yrkeskompetens både på kort och lång sikt i de utvecklingsplaner vi har för verksamheten.”
Henrik Lundell, vd Prototal

Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

3d-tekniker


"I vårt arbete möter vi många företag som med ljus och lykta söker efter kompetent och utbildad personal."
Evald Ottosson, VD Protech & ordf. SVEAT

Branscher som idag använder tekniken är konstruktörer och produktutvecklare, arkitekter, industridesigners, verktygstillverkare, gummi-, plast-, fordons-, verkstads- och medicinindustrin. Man tillverkar många prototyper men även proteser, flygplansdelar, smycken, konst och design av olika slag, så som haute couture-plagg och skor. Med examen från 3D-utbildningen kommer du inte i första hand att designa egna produkter utan vara den som väldigt konkret garanterar att tillverkningen blir bra.

 

Efter 3D-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • Produktionsprocessen knuten till 3D-printning
 • Beredare av ritningar och ämnen för 3D-utskrifter
 • Materials egenskaper vid 3D-teknik
 • Konstruktionsriktningar och dess relation till 3D-objekt
 • Datafiler och filers egenskaper för att printas
 • Filformat inom 3D som vanligen går att skriva ut
 • Printertekniker och teknikernas möjligheter och begränsningar
 • Serieproduktion (AM) respektive prototypproduktion
 • 3D-skanning av objekt för modellering och produktionskontroll
 • Toleranser och avvikelser vid produktion
 • Efterbehandling


Efter 3D-utbildningen ska du ha färdigheter i:

 • Producera föremål med 3D-teknik
 • Använda CAD-program för att anpassa modeller till produktion med 3D-teknik
 • Producera och konvertera CAD-filer och konstruktionsfiler till utskrivbara filer
 • Använda 3D-skannrar för modellutveckling och mätningar
 • Underhålla och serva 3D-printrar inom något produktionsområde/teknik
 • Använda 3D-modelleringsprogram för visualisering av produkter och miljöer
 • Diskutera med kunder och omsätta deras förslag och idéer till realistiska handlingsplaner
 • Bedöma materials funktion och användningsområden vid 3D-printning
 • Bedöma vad som är möjligt att tillverka i 3D-teknik
 • Uttrycka sig yrkesmässigt i skrift och tal på engelska och läsa manualer på engelska

 


Kurser i utbildningen:

 • 3D scanning, 15p
 • CAD och 3D-modellering, 60p
 • Examensarbete, 20p
 • Kommunikation, 20p
 • Printertekniker och program för 3D-utskrif..., 30p
 • Printertekniker och program för 3D-utskrif..., 25p
 • Projektarbete, 20p
 • LIA, Programhantering och 3D-utskrifter I, 55p
 • LIA, Programhantering och 3D-utskrifter II, 80p
 • Visualisering och 3D-design, 50p
 • Yrkesengelska, 25p
Kontakt:
Jenny Sundborg
Utbildningsledare
Jessica Larsson modellmakare på Prototal
Jessica Larsson modellmakare på Prototal.
Foto: 
Olle Eriksson
Jesper Hansen, läser 3D-tekniker på Xenter.
Jesper Hansen, läser 3D-tekniker på Xenter.
Foto: 
Patrik Lark
Värt att veta

CSN: Ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Utbildningsform: Yr­keshögsko­le­ut­bild­ning är en ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning.

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav:

 • Grundläggande kunskaper i CAD (ex: CAD1 (CADCAD01) 50 poäng, CAD-teknik A, 50 poäng) eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Sökande som saknar behörighet i CAD erbjuds en kostnadsfri distanskurs genomförd av Ledningsgruppen för att säkerställa att rätt förkunskaper finns för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
 • Engelska B/6
 • Matematik A/1a/1b/1c/
 • Svenska A/1/som andra språk 1

eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Sista ansökningsdag: 9 maj 2018

Startdatum: augusti 2018

 

Dokument
YH-katalog 2017

10.6MB (PDF)

Länkar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.