Hoppa till huvudinnehåll
Diagnosklassificering, kort YH-kurs på Xenter
Diagnosklassificering, kort YH-kurs på Xenter

Diagnosklassificering

Diagnosklassificering

STARTDATUM
2 september 2024
LÄNGD
20 veckor
STUDIEFORM
Kort YH-kurs, 25 YH-poäng
PLATS
Distans
UTBILDNINGSLEDARE
Anne-May Ots Hagqvist
Sista ansökningsdag 15 augusti!

Den här kursen ger dig som arbetar som medicinsk sekreterare en efterfrågad kompetensutveckling. Du lär dig att självständigt koda och klassificera diagnoser och åtgärder enligt gällande regler och anvisningar. Du får även kunskap om etiska frågor som kan uppstå vid kodning samt klassificeringens påverkan på statistik, verksamhetsuppföljning och forskning.

Medicinska sekreterare/läkarsekreterare/vårdadministratörer med äldre och kortare utbildning har inte den kursen i sin tidigare utbildning. Detta orsakar mycket stor arbetsbelastning för dem som har kompetensen i diagnosklassificering som behöver klassificera och kontrollera den medicinska dokumentationen så att rätt koder är registrerade.

Diagnosklassificering kräver att man har arbetat som medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare med patientrelaterad medicinsk dokumentation och har viss erfarenhet av diagnosklassificeringens betydelse i vården och konsekvenserna av dessa.

Kursen ger den studerande möjlighet att komma vidare i regionernas Kompetensstege för medicinska sekreterare i sin kompetensutveckling. Kursen ger även möjlighet att bli ansvarig inom sin enhet i diagnosklassificering.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om/i:

 • ska den studerande ha kunskaper om regelverket som styr diagnosklassificering och DRG-gruppering etiska frågor som kan uppstå vid kodning och vikten av opartiskhet och objektivitet
 • kunskaper om diagnosklassificering så som huvuddiagnoser och bidiagnoser/primär och sekundär klassificering inom såväl öppen- som slutenvård
 • kunskaper om klassificering av vårdåtgärder
 • kunskaper om klassificeringens betydelse för forskning och verksamheter
 • specialiserade kunskaper i klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) och om kostnad per patient (KPP).

Efter avslutad utbildning har du färdigheter i att:

 • ska den studerande ha färdigheter i att klassificera diagnoser
 • kunna göra korrekta kodningar av tillstånd och åtgärder, utifrån patientjournaler och satta huvuddiagnoser och bidiagnoser
 • kunna redogöra för etiska perspektiv vid kodning
 • kunna söka information om nyheter och uppdateringar i ICD-10-SE.

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

självständigt kunna klassificera och koda diagnoser och åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och slutenvård enligt ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning.

Kursupplägg 

Helt på distans med regelbundna digitala träffar. Kursen går på deltid för att möjliggöra samtidigt arbete. De digitala träffarna spelas in för ökad flexibilitet och tillgänglighet. Allt kursmaterial finns tillgängligt på lärplattformen. Lärarledda utbildningsdagar är torsdagar, kl.9:00 - 15:00.

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Så här söker du till yh-kursen Diagnosklassificering

Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan.

Ladda upp följande bilagor:

 • Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg
 • Arbetsgivarintyg som styrker nuvarande anställning inom informationssäkerhet eller liknande
 • CV och personligt brev

Mer information om vilken typ av handlingar som styrker din behörighet
Arbetsgivargivarintyget ska vara i pdf-format, ej i Word, samt daterat och signerat. Av arbetsgivarintyget ska det framgå anställningens befattning och varaktighet (från och med – till och med, eller pågående). Observera att anställningsavtal inte är en giltig handling, eftersom det inte framkommer anställningens varaktighet.

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto.

VIKTIGT!
Var uppmärksam på att viktig e-post rörande din ansökan kan ha noreply@gotit.se som avsändare. Gotit är leverantören av antagningssystemet Alvis. Håll utkik efter e-post från dess avsändare i din inkorg, så att de inte sorteras som skräppost.