Marin servicetekniker

Yrkesrollen marin servicetekniker går ut på att serva båtmotorer. I takt med att alltfler skaffar båtar har också behovet av service ökat. Behovet är så stort att det saknas omkring 1500 marintekniker i Sverige. Arbetsmarknaden behöver därför mer tekniskt kunnig personal, främst fler mekaniker. 

Det har länge varit brist på marinmekaniker i hela landet.

Varierande och fritt yrke

Som marin servicetekniker är du ute mycket på fältet  och får arbeta praktiskt i ett rörligt och omväxlande yrke. Du är en problemlösare med mycket eget ansvar och har många kundkontakter. Om dagarna installerar, moderniserar och reparerar du båtmotorer och båtarnas maskiner. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och mekanik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård.

Du behövs i branschen

Branschen har stor efterfrågan på marintekniker med aktuell och rätt kompetens. I Stockholm räknar man med att det i dagsläget saknas minst 300 marintekniker och i hela Sverige 1 500. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många  marintekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen skriker efter kompetent personal vilket innebär att du efter avslutad YH-utbildning är eftertraktad på arbetsmarknaden och går direkt ut i jobb.

Egen marinteknisk verkstad på skolan

Xenter och flera företag i branschen har investerat i en verkstad på skolan. Verkstaden har olika båtmotorer av olika märken för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur de olika motorerna fungerar. YH-utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen och är skräddarsydd efter de behov som efterfrågas. Utformningen sker i ledningsgruppen där branschen deltar och som garanterar att utbildningen hela tiden är aktuell.

Praktik under en fjärdedel av tiden

Under minst en fjärdedel, 10 veckor, av YH-utbildningen är du ute på praktik på valfri ort, för att du snabbt ska komma in i arbetet, få tips och råd från erfarna och yrkesverksamma samt skapa framtida kontakter. Många hittar sin framtida arbetsplats redan under praktikperioden. Är du en person med ett intresse för teknik och som är noggrann och flexibel? Gillar du service, kundkontakt, att vara en problemlösare samt att arbeta praktiskt och strukturerat?  Då kan utbildningen marintekniker vara rätt för dig.

marintekniker


Branschorganisationen Sweboat har varit delaktiga i att ta fram alla medlemsföretag som söker kompetensen. De flesta av dessa företag behöver i framtiden rekrytera 5 – 10 vardera under den närmaste 3 – 5-årsperioden, säger Mats Ericsson, Sweboat.

Efter YH-utbildningen har du följande kompetenser :

 • Märkesspecifika systemutbildningar
 • Systemutbildad VVS
 • Systemutbildad Navigation
 • Förarintyg (förberedd för Fartygsbefäl klass 8)
 • Maskinbefäl Klass 8 (klass VIII)
 • Maskinförarutbildad
 • Heta arbeten
 • NMEA 2000-certifierad

Kurser i YH-utbildningen:

 • Återvinning metodik med hållbar arbetsmiljö, 15 p
 • Handhavande båt, 5 p
 • Förarintyg, 15 p
 • LIA 1, 25 p
 • VVS CE-normer och installationsnormer, 20 p
 • Felsökning installation och service, 20 p
 • Navigationssystem och marina datanätverk, 15 p
 • Rutinservice och teknikinstalltioner, 20 p
 • Maskinbefäl klass 8, 15 p
 • Examensarbete, 15 p
 • LIA 2. 35 p

Blivande marintekniker i Xenters marinlabb
Blivande marintekniker i Xenters marinlabb.
Foto: 
Patrik Lark
Marintekniker under utbildning på segelbåt
Teorilektion för marintekniker på segelbåt
Foto: 
Patrik Lark
Båthavandeskapskurs för marintekniker
Handhavande båt för marintekniker
Foto: 
Patrik Lark
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 200 YH-poäng

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan

Sista ansöknings­datum: 3 juni 2019
Start:  26 augusti 2019